Καρόλου Ντηλ 20 54623 Θεσσαλονίκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

 
Αντιλαμβανόμενος την ιδιαιτερότητα των ζητημάτων ψυχικής υγείας έθεσα ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον φιλικό για τον ασθενή. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ένα σύγχρονο, άνετο και ευχάριστο χώρο που εξασφαλίζει τη λειτουργική διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών και διαφυλάσσει πλήρως την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου.
 

Φωτογραφίες Ιατρείου

 
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στέλιος Χατζηιωαννίδης
 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 
 • Διαθέτω εκτενή κατάρτιση και εμπειρία στην εφαρμογή ποικίλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και εξειδίκευση στο πεδίο της Γνωστικής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.
 • Εφαρμόζω ολιστική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην κατανόηση των προβλημάτων του ασθενούς με στόχο την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας: ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.
 • Αναλαμβάνω το διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών παθήσεων, χρόνιων ψυχολογικών δυσκολιών, διαταραχών της προσωπικότητας, δυσλειτουργικών συμπεριφορών και προβλημάτων προσαρμογής.
 • Παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οξείες ψυχοπιεστικές καταστάσεις ζωής: προβλήματα σχέσεων και γάμου, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, απώλεια αγαπημένων προσώπων.
 • Εκδίδω πιστοποιητικά ψυχικής υγείας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) και τηλεφώνου.
 

Τομείς:

 
 • Φαρμακοθεραπεία
 • Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοδυναμική Θεραπεία Αναλυτικού Τύπου
 • Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική Θεραπεία
 • Οικογενειακή Θεραπεία
 • Θεραπεία Ζεύγους
 • Παρέμβαση σε κρίση
 • Συμβουλευτική