Καρόλου Ντηλ 20 54623 Θεσσαλονίκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψυχική Υγεία

 
Η ψυχιατρική είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που προσπαθεί να κατανοήσει και να ανακουφίσει την ψυχική οδύνη συνδυάζοντας την εμπειρική μέθοδο και την τεκμηρίωση της θετικής επιστήμης με την ανθρωπιστική προσέγγιση του πάσχοντος και την κοινωνική θεώρηση των προβλημάτων του.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα και απορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, τη βαρύτητα, την πορεία, την πρόγνωση και την αντιμετώπιση των κυριότερων ψυχικών παθήσεων.

Το πεδίο Ειδικά Θέματα πραγματεύεται μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν το ρόλο της Ψυχιατρικής στη σύγχρονη κοινωνία.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων παρατίθενται εμπεριστατωμένα άρθρα που καλύπτουν τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας στο ευρύ πεδίο της Ψυχικής Υγείας.

Κυριότερες κατηγορίες ψυχικών παθήσεων:

 • Αγχώδεις διαταραχές (Σημαντικές Πληροφορίες)
 • Καταθλιπτικές διαταραχές (Σημαντικές Πληροφορίες)
 • Διπολική διαταραχή
 • Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές
 • Ψυχαναγκαστική – Καταναγκαστική διαταραχή
 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Σωματοποιητική διαταραχή
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές μνήμης
 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
 • Διαταραχές χρήσης ουσιών
 • Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων
 • Ψυχιατρική συμπτωματολογία σωματικών νοσημάτων
 • Ψυχιατρικές διαταραχές κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία
 • Ψυχιατρικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία
 
 

Ειδικά θέματα:

 
 • Ψυχική υγεία και Ψυχική ασθένεια – Μύθοι και Αλήθειες
 • Ψυχιατρική ηθική και δεοντολογία
 • Κοινωνική – Κοινοτική ψυχιατρική
 • Διαπολιτισμική ψυχιατρική